ห้องสมุดสถาบันกันตนา
เวลาปัจจุบัน: วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์
ติดต่อ: 0-2123-4567

ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

สืบค้นรายการบรรณานุกรมโดยใส่คำที่ต้องจากประเภทคำค้นด้านล่างนี้

ธ ผู้สร้างศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทยผู้วางรากฐานดุริยางคศิลป์ของไทยครูช่างสถาปัตยกรรมไทยนักสู้ผู้พากเพียรสุภาพบุรุษศรีบูรพาบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามครูแห่งนาฎศิลป์ไทยพระเอกนักประพันธ์มหาดุริยกวี ๕ แผ่นดิน